Wie zoeken wij?

De appartementen in de Verleijding zijn voor éénpersoonshuishoudens, we zoeken specifiek kandidaat huurders die niet samenwonen, daar is de ruimte te klein voor.

Met 125 appartementen en een beperkt aantal fiets en parkeerplekken is het belangrijk voor alle bewoners dat er niet teveel mensen op een kluitje wonen.

Dus…ben je in je uppie maar vindt je het wel leuk om met meer actieve andere werkende jongeren te wonen?

Heb je andere wensen, zoals samenwonen,  kleinere complexen ect. Ga dan naar onze hoofdwebsite www.shwj.nl voor meer informatie over onze andere panden.

Ik wil naar de hoofdsite van de SHWJ

Kom ik in aanmerking?

Er zijn een aantal basis voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van een woonruimte bij de SHWJ.

Voorwaarden inschrijving:
• Leeftijd 18 t/m 27 jaar
• 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden.
• niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden, tenzij je kunt aantonen dat je al tenminste 2 jaar vóór je studie in de regio Leiden woonde.

Naast deze ‘harde’voorwaarden zijn er ook nog een aantal ‘zachtere’ voorwaarden van toepassing.
Neem voordat je het inschrijfformulier invult alle voorwaarden door, onvolledige of onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Kijk voor de exacte voorwaarden bij onze uitgebreide toelichting

Inschrijven?

Let OP! Je kunt je niet meer inschrijven voor “de Verleyding”.
Schrijf je in op de SHWJ voor één van onze reguliere woningen. Ga naar de website van de SHWJ voor meer informatie…

Geen printer? Kom dan langs op ons kantoor om een formulier op te halen.

Let Op! Schrijf in blokletters…  Zorg ervoor dat je mail en telefoonnummer klopt.

Handig om te weten voordat je het inschrijfformulier in gaat vullen

Welke gemeenten vallen bij de SHWJ onder de regio Leiden?

Met ingang van 1 november 2010 vallen bij de SHWJ de volgende gemeenten onder de Leidse regio: Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Leiderdorp, Voorschoten, Teylingen, Zoeterwoude en Kaag en Braassem.

Alleen als je langer dan twee jaar in de hiervoor genoemde gemeentes woont of werkt kunt je je bij ons inschrijven als woningzoekende.

Je kunt je ook bij ons inschrijven als je een baan in Leiden krijgt, maar op het moment van inschrijving ten minste 60 km van Leiden woont.

Motivatie

Voor ‘De Verleyding’ zoeken we specifiek naar actieve, enthousiaste en gemotiveerde bewoners die bewust aan hun toekomst willen werken en ervoor kiezen om hier te wonen. Vanwege de beperkte ruimte voor parkeren van auto’s, fietsen en scooters bewust gekozen voor éénpersoonshuishoudens.

We vragen daarom ook aan jouw om een goede motivering waarom jij denkt dat je in aanmerking kan komen voor dit project.

Je motivatie kun je toevoegen aan het inschrijfformulier.

Het inschrijf-formulier moet volledig worden ingevuld om in behandeling genomen te kunnen worden. Ook doorstromers diennen een nieuw formulier te downloaden en in te vullen.

Tuintje

Er is een klein aantal tuintjes ter beschikking voor de bewoners op de begane grond. Je kunt  je voorkeur aangeven. Indien mogelijk zullen we hier rekening mee houden maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Één- of tweekamer woning
Bij het toekennen van een één of twee kamer appartement wordt er naar leeftijd gekeken.

Doorstromers
Huur je al bij ons en wil je doorstromen? Dat kan. Mits je geen huurachterstand of klachten hebt veroorzaakt in het verleden. Daarnaast moet je, net je als iedereen, het nieuwe formulier downloaden en motiveren waarom jij specifiek naar de Verleyding wilt doorstromen. Als doorstromer dien je ook je bewijs van inschrijving bij woningnet holland rijnland te overleggen.

Toelichting op Inschrijfformulier "de Verleyding"

NOTE: Lees de onderstaande voorwaarden goed door voordat je het inschrijfformulier in gaat vullen…. Onvolledig of foutief ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

Woon je al in een woning van de SHWJ en wil je doorstromen naar de Verleyding?  Dat kan…  maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Lees onderstaande tekst document daarom goed door. 

Voorwaarden toewijzing Verleyding

Leeftijd 18 t/m 27 jaar
Je kunt je inschrijven als je tenminste 18 jaar en maximaal 27 jaar oud bent.Bij inschrijving moet je aantonen dat je langer dan twee jaar in de regio Leiden woont of werkt. Zie onder ‘Aan te leveren gegevens’ hoe je je woon- of werkbinding kunt aantonen.

Wanneer je op het moment van inschrijving je twee jaar woon- of werkbinding niet kunt aantonen, maar op basis van een uittreksel van de GBA wel kan aantonen dat je in de voorgaande 10 jaar tenminste zes jaar in Leiden hebt gewoond, dan is het ook mogelijk om je in te schrijven.

Studerend in Leiden? Inschrijving mogelijk zodra je twee jaar in Leiden woont
Als je studeert aan de universiteit van Leiden of in Leiden een HBO-leiding volgt, dan kun je je bij ons inschrijven zodra je twee jaar in Leiden geregistreerd staat. Houd er wel rekening mee dat je niet voor grote 1 of 2-kamerwoningen in aanmerking komt zolang je nog studeert.

In Leiden een baan krijgen en meer dan 60 km van Leiden gehuisvest zijn
Je kunt je ook bij ons inschrijven als je een baan in Leiden krijgt, maar op het moment van inschrijving ten minste 60 km van Leiden woont. Bij inschrijving moet je in dit geval de volgende gegevens overleggen:

  1. een uittreksel van de burgerlijke stand (GBA) waarop je woongeschiedenis te zien is;
  2. een arbeidsovereenkomst waarop te zien is dat je in Leiden een aanstelling hebt gekregen.

Aan te leveren gegevens

Paspoort/identiteitsbewijs/rijbewijs
Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, dan moet je bij inschrijving je identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs overleggen. Hier wordt door ons een kopie van gemaakt. Wanneer je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan moet je je met een geldig verblijfsdocument identificeren.

Meest recente Jaaropgave en loonstrookje
Bij inschrijving moet je de meest recente jaaropgave of IB 60 verklaring van de Belastingdienst overleggen. Ook vragen we je je laatste loonstrook aan te leveren. Wanneer je niet in het bezit bent van een jaaropgave omdat je vorig jaar geen inkomen of studiefinanciering had, dan kun je volstaan met je laatste loonstrook. Als je een woning krijgt toegewezen, vragen we je om alsnog een jaaropgave plus je laatste drie loonstroken aan te leveren.

Twee jaar woon- of werkbinding aantonen
Bij inschrijving moet je aantonen dat je langer dan twee jaar in de Leidse regio woont of werkt. Dit kan als volgt:

Woonbinding
Een woonbinding met de regio van langer dan twee jaar kun je aantonen met behulp van een uittreksel van de burgerlijke stand. Op dit uittreksel moet je woongeschiedenis te zien zijn.

Let op: Als je in het bezit bent van een identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs dat op het moment van inschrijving langer dan twee jaar geleden is afgegeven in de Leidse regio, dan hoef je geen uittreksel van de burgerlijke stand te overleggen.

Werkbinding
Als je korter dan twee jaar in de regio woont, maar al wel langer dan twee jaar in de regio werkt, dan kun je je inschrijven mits je de werkbinding schriftelijk kan aantonen. Een werkbinding van langer dan twee jaar kun je onder meer aantonen met een werkgeversverklaring of een loonstrookje met datum van indiensttreding.

Welke gemeenten vallen bij de SHWJ onder de regio Leiden?
Met ingang van 1 november 2010 vallen bij de SHWJ de volgende gemeenten onder de Leidse regio: Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Leiderdorp, Voorschoten, Teylingen, Zoeterwoude en Kaag en Braassem. Alleen als je langer dan twee jaar in de hiervoor genoemde gemeentes woont of werkt kan je je bij ons inschrijven als woningzoekende.

Inschrijfgeld
Je kunt je kosteloos bij de SHWJ inschrijven als woningzoekende. Als je bij ons een woning gaat huren dan betaal je € 25,00 administratiekosten.

Woningtoewijzing naar leeftijd

  • Alleenstaanden tot 23 jaar komen alleen in aanmerking voor de éénkamerwoning in de Verleyding.
  • Alleenstaanden vanaf 23 jaar komen in aanmerking voor de één- en tweekamerwoningen

Zorg dat je gegevens blijven kloppen
Het is belangrijk wijzigingen op de inschrijving aan ons door te geven.

Gegevens aanvrager
Vul hier alles in, bij niet volledig ingevulde gegevens nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

Motivatie
De Verleyding heeft een bijzondere status binnen de SHWJ. Voor deze locatie zoeken we specifiek naar actieve, enthousiaste en gemotiveerde bewoners die bewust aan hun toekomst willen werken en ervoor kiezen om hier te wonen. Ook is er vanwege de beperkte ruimte voor parkeren van motorvoertuigen en fietsen bewust gekozen voor toekenning aan éénpersoonshuishoudens. Zonder motivatie is de kans om in aanmerking te komen voor een appartement in de Verleyding zeer gering.

Tuintje
Er is een klein aantal tuintjes ter beschikking voor de bewoners op de begane grond. Dit kun je als voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Indien mogelijk zullen we hier rekening mee houden maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden. We zoeken naar huurders die het leuk vinden om hier iets van te maken. Motiveer waarom jij denkt dat een eigen tuintje ten goede komt aan het project ‘de Verleyding’.

Huurhoogte
De huurhoogte voor de Verleyding wordt voor een groot deel bepaald door de grootte van de woning. Oftewel: de huurprijs van een grotere woning ligt hoger dan die van een kleinere woning. De huurder dient zelf energiecontracten voor gas water en elektra af te sluiten.

Huurtoeslag
Al onze zelfstandige woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag. Of je ook werkelijk huurtoeslag krijgt is afhankelijk van je inkomen. Wij raden je aan om je alvast over huurtoeslag te informeren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen aan de hand van de volgende website:  www.toeslagen.nl. Ook op onze website is informatie over huurtoeslag te vinden:  www.shwj.nl. Houd er wel rekening mee dat de huurtoeslag verstrekt wordt op basis van de kale huurprijs; alleen een zeer beperkt deel van de servicekosten komt ook in aanmerking voor huurtoeslag.

Inschrijving bij Woningnet
Wanneer we je een woning toewijzen moet je (ook als je een doorstromer bent) bij Woningnet ingeschreven staan. Wij kunnen hiernaar vragen voordat we een huurcontract met je aangaan. Inschrijving bij Woningnet verbetert je kansen op de Leidse woningmarkt, zeker op de langere termijn. Bij aanvang krijgt bij ons een contract voor 5 jaar, met een mogelijke verlenging van 2 jaar. Als je eenmaal een huurcontract hebt en aan alle voorwaarden blijft voldoen, kan je bij ons blijven huren tot je 35 bent. Voordat het initiële contract afloopt en we deze verlengen kunnen we je vragen om ons een bewijs aan te leveren van je inschrijving bij Woningnet over de afgelopen 5 jaar. Tevens kunnen we bekijken of je aan al onze voorwaarden voor een goed huurder hebt voldaan. Bij een in gebreke blijven van de door ons gevraagde gegevens, binnen de door ons gestelde termijn, zal het contract kunnen worden ontbonden.

Wanneer je je op tijd bij Woningnet inschrijft, ben je er zeker van dat je voor je 35e kunt doorstromen naar een woning van één van de woningbouwverenigingen in de regio.

Doorstroming naar grotere woning bij de SHWJ
Veel huurders ontgroeien binnen een paar jaar de starterswoningen van de SHWJ en stromen na verloop van tijd door naar een woning van Woningnet of een eigen koopwoning. Als dit voor jou (nog) geen optie is, dan kun je je inschrijven voor doorstroming naar een grotere woonruimte van de SHWJ. Je kunt doorstromen van een kleine één-kamerwoning naar een grote één-kamerwoning, of van een één-kamerwoning naar een twee-kamerwoning. Inschrijven voor doorstroming kan vanaf zes maanden nadat het huurcontract is ingegaan. Doorstromen kan alleen als er geen huurschulden zijn en je geen overlast hebt veroorzaakt. Bij doorstroming gelden wachttijden.  Voordat we je laten doorstromen kunnen we je vragen om ons een bewijs aan te leveren van je inschrijving bij Woningnet over de afgelopen woonperiode bij de SHWJ. Als doorstromer dien je te bewijzen dat je minimaal hetzelfde aantal jaren ingeschreven staat bij Woningnet , als dat je bij ons huurt. Kijk op onze website www.shwj.nl voor meer informatie.

Back to Top